Nahrávam...

„...partner v zdraví aj v chorobe.“

Na stiahnutie

Dokumenty na stiahnutie

Žiadanky, informácie, cenníky, manuály, ...

Názov dokumentu Typ
ŽIADANKY A CENNÍKY
Žiadosť o poskytnutie zdravotnej starostlivosti v rozsahu vyšetrení uvedených v uvedenej žiadanke.
Cenník polikliniky NOVAMED, spol. s r.o.
Cenník výkonov na rehabilitačnom oddelení uskutočňovaných na žiadosť osoby alebo nad rámec verejného zdravotného poistenia
Cenník laboratórnych vyšetrení uskutočňovaných na žiadosť osoby alebo nad rámec verejného zdravotného poistenia
INFORMÁCIE PRE PACIENTOV
Procedúry poskytované na rehabilitačnom oddelení polikliniky NOVAMED, spol. s r.o.
PREVENTÍVNE PREHLIADKY A SAMOPLATITELIA
U 5-10% všetkých karcinómov prsníka sa jedná o tzv. syndróm hereditárneho (dedičného) karcinómu prsníka a vaječníkov, ktorý je spôsobený vrodenou mutáciou v génoch BRCA (Breast Cancer Associated). Gény BRCA sú tumor-supresorové gény (bránia nekontrolovateľnému deleniu buniek) a ich produkty sa zúčastňujú, spolu s ďalšími, opráv poškodenia vo dvojreťazcovej DNA.
"Ponúkame služby viac ako 20 ambulantných špecialistov, jednodňovú zdravotnú starostlivosť a preventívne prehliadky." Poliklinika NovaMed

Telefonické objednávanie