Nahrávam...

„...partner v zdraví aj v chorobe.“

Zdravotná starostlivosť

Anesteziológia

Uplatňuje sa pri vykonávaní chirurgických výkonov a nepríjemných alebo bolestivých diagnostických výkonoch.

MUDr. Milena Vigašová anesteziologička
MUDr. Anna Mašírová anesteziologička

Celková anestézia pri operačných výkonoch v odboroch chirurgia, plastická chirurgia, ortopédia a gynekológia.


Zabezpečujeme

 • predanestetické vyšetrenia so zhodnotením prípadne doplnením predoperačných vyšetrení vzhľadom na plánovaný operačný výkon,
 • premedikáciu a prípravu na anestéziu,
 • podanie anestézie a starostlivosť o pacienta v priebehu anestézie,
 • bezprostrednú pooperačnú analgetickú liečbu s cieľom minimalizovať pooperačnú bolesť a zároveň zabezpečiť bezpečný priebeh pooperačného obdobia.

 

Anestéziologickú starostlivosť poskytujeme pri výkonoch:

 • hradených zo zdravotného poistenia,
 • nehradených zo zdravotného poistenia - výkony za priamu platbu klientom.
"Ponúkame služby viac ako 20 ambulantných špecialistov, jednodňovú zdravotnú starostlivosť, plastickú a estetickú chirurgiu a preventívne prehliadky." Poliklinika NovaMed

Telefonické objednávanie

 • Informátor č. 1
 • Informátor č. 2
 • Informátor č. 3
 • Echokardiografia
 • FRO
 • MR
 • CT
 • Kolonoskopia
 • Preventívne prehliadky a samoplatitelia
+421 (0)48 4399 130
<
+421 (0)48 4399 131
<
+421 (0)48 4399 161
<
+421 (0)48 4399211
<
+421 (0)48 4399 166
<
+421 (0)48 4165 500
<
+421 (0)48 4399 261
<
+421 (0)48 4399 161, 048/4399 140
<
+421(0)48 4399 146, +421(0)902 847 785
<